МЕЖДУНАРОДЕН ЕНЕРГИЕН ФОРУМ 2021
СБОРНИК ДОКЛАДИ


Пленарни доклади


 • Тотьо Тотев, борислав Игнатов, Васил Раденков
  Изследване на възможността за прилагане на комбиниран паро-газов цикъл с oxy-fuel горене към Конвенционален енергиен блок на лигнитни въглища
 • Христо Василев, Радослав кючуков, Петър алексиев, Румен киров
  Общ енергиен баланс в България към 2050 година
 • Деница Кузева – Албена АД, Николай Чавдаров – ЕСО ЕАД, Стефан Сулаков – ЕСО ЕАД
  Участие на централа на биогаз в предоставяне на ръчно вторично регулиране на честотата

СЕКЦИЯ I
Топло- и ядрена енергетика


 1. Мерима Златева
  Определяне на оптималния акумулиращ обем в топлинни слънчеви системи
 2. Бетина Людмилова
  Развитие и функциониране на модела на пазара на електрическа енергия в България
 3. Бетина Людмилова
  Допълнителни разходи в електроенергийната система на България: цена „задължения към обществото“
 4. Бетина Людмилова, Ивайло Найденов
  Генезис на допълнителните разходи в електроенергийната система на България: ТЕЦ на лигнитни въглища
 5. Бетина Людмилова, Ивайло Найденов
  Генезис на допълнителните разходи в електроенергийната система на България: ВЕИ и високоефективно комбинирано производство
 6. Ивайло Найденов
  Тъмните спредове на електроенергийния пазар в българия като показател за действителните пазарни позиции на ТЕЦ на лигнитни въглища
 7. Силвия Бойчева, Иван Маринов, Деница Згурева, Кирил Попов
  Експериментални изследвания върху микровълновата плазмена модификация на повърхността на микропорьозен пепелен зеолит
 8. Ивайло Ганев, Калин Филипов
  Управление на биоразградимите отпадъци, генерирани в животновъдните стопанства, като елемент от кръговата икономика
 9. Младен Митев
  Анализ на необходимостта от нови подходи при обосновката на удължена експлоатация на АЕЦ

СЕКЦИЯ II
Електроенергетика и ВЕИ


 1. Красимир Влъчков, Даниел Шангов
  Демонстрация на 5G решения за интелигентни енергийни мрежи на бъдещето
 2. Димитър Кирилов Белелиев, Иван Господинов Желязков
  Идентификация на рисковете за енергийната сигурност на България
 3. Иван Господинов Желязков, Димитър Кирилов Белелиев
  Европейските измерения в стратегията нa България за енергийна диверсификация
 4. Ивайло Алексиев, Радослав Кючуков
  Общинско планиране на енергийната ефективност
 5. Радослав Кючуков
  Рационализиране на осветителните уредби. Добри практики на проектиране
 6. Тихомир Гоглев
  Симулация на кибератака срещу електроенергийната система – част от проект SDN Microsense
 7. Илиан Илиев, Християн Панчев, Младен Пройков
  Анализ и рационализиране на техническите характеристики на схемата и характеристиките на свързване към мрежата на фотоволтаична система с капацитет 1MWP
 8. Илиан Илиев, Християн Панчев, Младен Пройков
  Изследване енергетичните характеристики на мрежова фотоволтаична система
 9. Самет Исак
  Експериментално изследване на светодиодни осветителни уредби с използване на ZIGBEE протокол за управление
 10. Ганчо Ганчев, Румен Исталианов, Нешо Нешев, Тодор Михалев
  Възобновяемите енергии да се произвеждат в морето

СБОРНИК ДОКЛАДИ – ЕФ 2021

ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА И СЪДЪРЖАНИЕ – ЕФ 2021