СЕМИНАР НА ТЕМА
ЕВРОПЕЙСКИ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 2016/679 (GDPR):
ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРАКТИЧЕСКИ СТЪПКИ ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО


МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: Дом на науката и техниката – София
ул. „Г.С.Раковски” № 108, зала № 109, ет.1
ДАТА: 28 март 2019 г.
НАЧАЛЕН ЧАС: 09,30 часа


П Р О Г Р А М А
Регистрация: 9,30 ч – 10,00 ч
Откриване на курса: проф. Бончо Бонев
Лектори: адв. Светлана Георгиева и адв. Димитър Джутев

10,00 ч – 11,00 ч 
1. Актуално състояние на нормативната база
2. Основни изисквания при прилагане на нормативната база по защита на личните данни
11,00 ч – 11,15 ч
Кафе пауза
11,15 ч – 12,30 ч
1. Основание за обработка на личните данни
2.Политики за защита на личните данни
3. Вътрешнофирмени правила във връзка с обработката на личните данни
12,30 ч – 14,00 ч
Обяд
14,00 ч – 16,00 ч
1. Отношения между администратор и обработващ на лични данни
2. Регистри на дейностите по обработка
3. Информиране на надзорните органи в случай на пробив в сигурността
4. Регламентиране на специфичните дейности по обработка на лични данни: , видеонаблюдение, контрол на достъп и др.
5. Отношенията работодател – работник в светлината на защитата на личните данни
16,00 ч – 16,15 ч
Кафе пауза
16,15 ч – 17,30 ч
Дискусия и отговори на въпроси на курсистите
Връчване на сертификати за участие в семинара


Такса правоучастие: 150 лв. с ДДС /с включени кафе паузи и обяд/


Банкова сметка на НТС НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ:
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, IBAN: BG35UNCR7630 1022 5619 70, BIG: UNCRBGSF


Краен срок за записване: 10 март 2019 год.
E-mail: ntseb@abv.bg телефони: 0884978906, 0884978529