МЕЖДУНАРОДЕН ЕНЕРГИЕН ФОРУМ 2022

28 юни – 01 юли 2022 г.

Международен дом на учените “Ф. Ж. Кюри”
курорт “Св. Св. Константин и Елена” – гр. Варна


ВТОРНИК, 28 ЮНИ  2022 г.

17.00-20.00 ч     РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ

СРЯДА, 29 ЮНИ 2022 г.

8.30 – 12.00 ч. ч     РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ

ЗАЛА 1

10.00 ч ОТКРИВАНЕ НА ФОРУМА ОТ ПРОФ.  Д-Р ИНЖ. Б. БОНЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НТСЕБ. ПРИВЕТСТВИЯ.

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ

Модератор: д-р инж. Иван Желязков

10.30 ч. Доклад на проф. д- р инж. Тотьо Тотев , „Водородът като средство за редуциране на въглеродните емисии при изгарянето на български лигнитни въглища“

11.00 ч. Доклад на проф. д- р инж. Валери Младенов ,“Проект “FLEXITRANSTORE” на програмата на НАЕС ХОРИЗОНТ 2020 – сътрудничество и координация за подобряване на различните аспекти на гъвкавостта“.

11.30 ч.  Доклад  на доц. д- р инж. Свилен Рачев,  „Електромобилите – не бъдеще, а настояще – актуално състояние на пазара на нови и употребявани електромобили в България „

12.00 ч. Доклад на проф. д-р инж. Христо Василев, „Проучвания и анализ  за  възможностите за улавяне, съхранение и преработка  на въглероден диоксид и плавна замяна на използването на високо емисионни технологии с такива с ниски въглеродни емисии“.

12.30 ч. Фирмени Презентации

13.00 ч. Обедна почивка

15.00 ч. СЕКЦИЯ  ТОПЛО И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА

Модератор: проф. д-р инж Тотьо Тотев

ЧЕТВЪРТЪК, 30 ЮНИ   2022 г.

ЗАЛА 1

10.00 ч. СЕКЦИЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА И ВЕИ – ПЪРВА ЧАСТ

Модератор: доц. д-р инж. Светлана Цветкова

12.30 ч. Обедна почивка

15.00 ч. СЕКЦИЯ  ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА И ВЕИ – ВТОРА ЧАСТ

Модератор: доц. д-р инж. Румен Киров

ПЕТЪК, 01 ЮЛИ  2022 г.

ЗАЛА 1

10.00 ч. Кръгла Маса на тема: „Възможни капацитети за добив и съхранение на зелена енергия“

Модератор: проф. д-р инж. Христо Василев

12.00 ч. Приемане решения на Форума и закриване.

19.30 ч. Тържествена вечеря  в ресторант градина на МДУ Ф.Ж.Кюри , св.св. Константин и Елена, организирана от ръководството на НТСЕБ.


ОРГАНИЗАТОРИТЕ СИ ЗАПАЗВАТ ПРАВОТО ЗА ПРОМЕНИ В ПРОГРАМАТА